หน่วยแพทย์ พอสว.

ร้อยเอ็ด จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ครั้งที่ ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติงานให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ ๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านคุยค้อ หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายสมชัย

อ่านต่อได้ที่นี่

fackbook

http://ucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp

Advertisement

ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะอึ(ปรางค์กู่)  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร

1.ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร  ประวัติ รพ.สต.ตำบลมะอึ(ปรางค์กู่)  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำบลมะอึเป็นหนึ่งใน 12 ตำบลของอำเภอธวัชบุรี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ ตำบลหมูม้น กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ตำบลนิเวศน์และตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี และตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยตำบลมะอึห่างจากที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 9 กิโลเมตรห่างจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร

ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ                ติดกับ                     ตำบลหมูม้น                         กิ่งอำเภอเชียงขวัญ              จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้                      ติดกับ                     ตำบลนิเวศน์                         อำเภอธวัชบุรี                       จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก       ติดกับ                     ตำบลหนองพอก                 อำเภอธวัชบุรี                       จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก          ติดกับ                     ตำบลรอบเมือง                    อำเภอเมือง                           จังหวัดร้อยเอ็ด